Skip to content

Meritoiminta

Perustamisesta alkaen on keskeinen osa toimintaamme ollut merenkulkukoulutus. Jäsenemme harjoittelevat merenkulkua ja merimiestaitoja omalla koulutusveneellämme Ahven 3:lla ja MPK:n linnakevene m/s Lavansaarella yhtenä käyttäjäyhteisön kolmesta jäsenestä. Sininen Reservi ry:n meritaitokilpailuihin osallistumme vuosittain.

Alusten hankinta ja ylläpito ovat olleet iso osa toimintaa ja koulutusta. Ansiokkaan palveluksensa merivoimissa suorittaneita aluksia on pidetty toimintakuntoisina, ja ne ovat jatkaneet uraansa reserviläisten käytössä. Samalla jäsenet ovat pysyneet henkisesti ja fyysisesti vireinä sekä hyväkuntoisina. Käytössämme olevat alukset ja jäsenemme osallistuvat aktiivisesti MPK:n Meripuolustuspiirin koulutustoimintaan.

Merellä liikkuessa olemme silminä ja korvina liikkeellä. Kuten meriteiden säännöt edellyttävät, olemme tarvittaessa auttavina käsipareina merihädän tai muun onnettomuuden sattuessa. Tämä kaikki edellyttää niin tänään kuin tulevaisuudessakin yhä monipuolisempia merellisiä taitoja, niiden ylläpitämistä ja kehittämistä.