Skip to content

Sjöreservister rf

Sjöreservister rf., med säte i Helsingfors, verkar nationellt och är medlem i den finska Reservistförbundet, Marinreserv och Helsingfors reservistdistrikt.

Under sina 60 år har vår förening haft 12 ordfärande, Mika Kuutti är den
nuvarande. Under vår historia har maritima operationer och skytte varit
kärnan i vårt verksamhet och samarbete med andra organisationer.

Alla finländska medborgare som har avslutat sin militärtjänst, oavsett hemort, kan bli medlem i vår förening. Tjänstgöring i marinen krävs inte. Våra medlemsantal ökar årlige och vi rekryterar aktivt nya unga medlemmar. Föreningen har också andra föreningar som medlem.

Pelarna i våra aktiviteter är: maritim verksamhet, navigering-tävlingar, säkerhet på havet och säker, ansvarsfull skjutning. Vår förening är också medlem i Finlands Navigationsförening.

Utanför segelsäsongen arrangerar vår förening medlemsevenemang, där
försvarsexperter håller aktuella presentationer, och vi gör besök på
intressanta ställen.

Vår förening har över 130 medlemmar, både män och kvinnor. En betydande
del av våra medlemmar är marinreservister, inklusive officerare,
underofficerare och besättningsmedlemmar. Ett bindande inslag i alla
medlemmar är kärleken till havet och ett stort intresse för
marinreservaktiviteter.

 

Ordförande: Mika Kuutti

Kontakt: merireservilaiset@helresp.fi